Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2015

<a href="http://www.wordle.net/show/wrdl/8489035/karta" 
     title="Wordle: karta"><img
     src="http://www.wordle.net/thumb/wrdl/8489035/karta"
     alt="Wordle: karta"
     style="padding:4px;border:1px solid #ddd"></a>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου